ASR og ASO

A swiss man playing an acordion

Auslandschweizer-Organisation (ASO)

ASO er en politisk og denominasjonell, nøytral, ikke-statlig organisasjon. Den forsvarer og representerer interessene til sine landsmenn i utlandet, og tilbyr ulike tjenester. En av de største kampsaker er innføring av poststemme og stemmerett for sveitsere i utlandet og innføring av elektronisk stemmeavgivning.

Informasjon finner du på nettsiden www.aso.ch. Die Schweizer Revue blir sendt til hele verden på 5 språk og kan også leses online på www.revue.ch.

ASO kan stole på et nettverk av rundt 750 sveitsiske utenlandske foreninger og institusjoner for å dyrke direkte forhold til landsmenn som bor i utlandet. SwissCommunity www.swisscommunity.org fremmer livlige forhold mellom sveitsere i utlandet.

Auslandschweizerrat (ASR)

ASR er ASOs øverste organ. ASR er dermed det offisielle talerøret for sveitsere i utlandet og er anerkjent som "parlamentet for det femte Sveits" av de føderale myndighetene. Hvert land i verden har rett til å velge en representant i ASR. Representanten velges i 4 år, det vil si neste valg vil finne sted i 2021 og kandidatene velges fra medlemsmassen av registrerte sveitsiske foreninger. ASR består av rundt 130 delegater.

A cow with a decorative head piece and the swiss flag