Interessegrupper

A swiss man playing an acordion

Literaturgruppe

Gruppen møter Heidi Andersen om hver andre torsdag i måneden. Det fungerer hovedsakelig av sveitsiske forfattere leses, men dette betyr ikke at selv bøker fra andre forfattere blir vurdert. Heidi Andersens entusiasme er fortsatt utrettelig. Alle deltakerne i litteraturgruppen vil gjerne lese gledelig tillegg.

Jassgruppe

Hver annen måned møtes en gruppe venner av Jassa i frokostrommet på Hotel Astoria. (klokka 18.00 hver gang). Stemningen er veldig avslappet - det er ikke en "streng" Jass-gruppe! Selv nybegynnere er velkomne.

A cow with a decorative head piece and the swiss flag
A swiss man playing an acordion

Les Suisses romands

Notre groupe se réunit le premier mardi de chaque mois (presque chaque mois, il arrive que nous sautons une rencontre mensuelle!).