Interessegrupper

A swiss man playing an acordion

Literaturgruppe

Gruppen møter Heidi Andersen om hver måned. Det fungerer hovedsakelig av sveitsiske forfattere leses, men dette betyr ikke at selv bøker fra andre forfattere blir vurdert. Heidi Andersens entusiasme er fortsatt utrettelig. Alle deltakerne i litteraturgruppen vil gjerne lese gledelig tillegg.

Er du interessert kan du kontakte Heidi:
Tlf: 40454102
Epost: posthja@gmail.com

Jassgruppe

Hver annen måned møtes en gruppe venner av Jassa i frokostrommet på Hotel Astoria. (klokka 18.00 hver gang). Stemningen er veldig avslappet - det er ikke en "streng" Jass-gruppe! Selv nybegynnere er velkomne.

A cow with a decorative head piece and the swiss flag
A swiss man playing an acordion

Les Suisses romands

Notre groupe se réunit le premier mardi de chaque mois (presque chaque mois, il arrive que nous sautons une rencontre mensuelle!).